Projektet

Idén till Project Gated Gravel uppkom efter två års arbete med event där merparten fick läggas på att prata med och få tillstånd från markägare så möjligheten skulle finnas att arrangera cykelevenemang runt om i Sverige.


När det gäller gravel vill man i regel ha längre bansträckningar (60-200km) och denna
form av cykling sker till merparten på mindre grusvägar, vilket sverige har i överflöd av
men de ägs och regleras inte likt våra landsvägar gör.

Detta betyder att för att länstyrelsen skall godkänna ett event så skall ett skriftligt
godkännande ske med var och en av de markägare du passerar under eventet.
På vårt event i Blekinge 2021 hade vi 71 markägare eller vägföreningar vi behövde
kontakta varav 13st av dessa hade vägar som hölls bakom bommar, vilka i sin tur behöver öppnas för att kunna släppa igenom 100-200 cyklister på ett säkert sätt.

Generellt är markägare mer positiva till cykling på grusvägarna än vad de är när man vill använda stigarna i skogarna som är fallet för MTB, men processen att kontakta alla tar enorma mängder av tid och är helt ohållbart om man vill arrangera mer än ett eller två event per kalenderår.

Anledningen till att just dessa vägar bakom bommar är mer attraktiva är just att de helt saknar biltrafik, vilket även underlättar både för oss arrangörer och förbättrar säkerhetet för cyklisterna.

Det gör även att det inte behövs skyltning, personal och flaggvakter vid varje korsning likt det gör på öppna vägar.

Därav iden att helt hålla event på ”bommade” områden.

Och vart hittar man dessa i sverige…Jo på våra övningsfält.

Övningsfälten

Gemensam nämnare för samtliga övningsfält är att de samordnas av Försvarsmakten och
deras förband, samt att marken ägs och förvaltas av Fortifikationsverkes.

Detta ger oss som arrangör färre parter att samordna med och ett spelfält för våra event som till 100% överensstämmer med vad vi söker.
 
Vi hade redan under 2021 kontakt med Fortifikationsverket angående ett event på
Livgardet Kungsängen, men Covid och ganska långa handläggningstider gjorde att vi ställde in och började arbeta på detta upplägg för framtida event.

De övningsfält vi valt ut som alternativ för dessa evenemang arrangeras av fyra förband.
Livgardet, MarinB, P4 Skaraborgs Regemente och P7 Södra Skånska Regementet.
Planen för 2025 är att arrangera event på 3-6 av dessa nio övningsfält med en final på Älvdalens Skjutfält.

Avspärrning och skyltning under fredag em/kväll och sen race, och städning av området på lördagen.

Målgrupp

Vår målgrupp är cyklister från alla klasser, där gravel är den träningsform som allt fler
använder idag, och en träningsform som fungerar att utöva året runt.

Alla skall kunna hitta en distans och ett format som passar dem och vi kan nå betydligt fler
utövare genom våra lokala anknytningar.

Vidare är tanken att kontakta Försvars Restauranger för catering på dessa event.
Det kommer behövas försäljning av både lunch och fika för åskådare samt post-race mat
för de aktiva.


EVENTEN

LIVGARDET - KUNGSÄNGEN

Bansträcking – 40, 80, 160km
Start/Mål – Kungsängens Garnison

Detaljerad karta kan man se på: ridewithgps.com

LIVGARDET - MARMA

Bansträcking – 35, 70, 140km
Start/Mål – Marma
Expansion finns

Detaljerad karta kan man se på: ridewithgps.com

P4 - Prästtomta

Bansträcking – 50, 100, 150km
Start/Mål – Markstridsskolan

Expansion finns

Detaljerad karta kan man se på: ridewithgps.com

P4 - Älvdalen

Bansträcking – 40, 85, 160km
Start/Mål – Trängsletdammen

Detaljerad karta kan man se på: ridewithgps.com

P4 - Skövde

Bansträcking – 35, 70, 140km
Start/Mål – Klagstorp Herrgård

Expansion finns

Detaljerad karta kan man se på: ridewithgps.com

P4- Villingsberg

Bansträcking – 30, 56, 120km
Start/Mål – Villingsbergs Skjutfält
Expansion finns

Detaljerad karta kan man se på: ridewithgps.com

P4- Horssjöns

Bansträcking – 45, 85, 125km
Start/Mål – Horssjöns Skjutfält
Expansion finns

Detaljerad karta kan man se på: ridewithgps.com

MARIN B- KOSTA

Bansträcking – 30, 70, 135km
Start/Mål – Kosta Skjutfält
Expansion finns

Detaljerad karta kan man se på: ridewithgps.com

MARIN B- Revingehed

Bansträcking – 30, 70, 135km
Start/Mål – Revingehed
Expansion finns

Detaljerad karta kan man se på: ridewithgps.com